kliknij i otwórz: Miejskie Przedszkole Nr 11 im. 'Krasnala Hałabały w Jeleniej Górze'


Statystyki

A A A

WAŻNA INFORMACJA 16.03.2020

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju,

mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników przedszkola, aby ograniczyć ilość kontaktów bezpośrednich i przychodzenia do placówki, prosimy, jeżeli jest to możliwe, o dostarczenie dokumentów dotyczących naboru (wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami) drogą e-mailową na adres przedszkola:

 

mp_11jg@interia.pl

 

Odbiór każdej wiadomości potwierdzimy!

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naboru na nowy rok szkolny, jeżeli są jakieś niejasności prosimy o kontakt: tel.: 75 75 537 15 w.21 w godz. od 8.00 – 13.00.

 

Podczas rozmowy telefonicznej sprawdzimy poprawność wypełnienia wniosku i wskażemy jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku.

 

Komplet dokumentów to:

 

1. wniosek o przyjęcie kandydata wraz z załącznikami;

a) ksero aktu urodzenia dziecka;

b) dokumenty potwierdzające kryteria (zaznaczone we wniosku na tak),

c) potwierdzenie zamieszkania w Jeleniej Górze

d) oświadczenie ze strony do naboru o dochodzie, tylko w przypadku kiedy dochód miesięczny na jednego członka rodziny wynosi 674 zł

 

Proszę o zweryfikowanie wypełnionych wniosków, a w szczególności pierwsze kryterium dodatkowe:

 

- dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,

- dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się o przyjęcie do przedszkola oraz

- dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego - dla dzieci 3, 4, i 5 letnich - zakliknięcie - TAK

 

Dokumenty podpisane przez obydwoje rodziców.

 

Jeżeli nie macie Państwo możliwości dostarczenia dokumentów elektronicznie prosimy o dostarczenie całego kompletu dokumentów do przedszkola

 

z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa i higieny

 

w godzinach od 8.00 - 13.00 w terminie podanym w Regulaminie naboru. adres poczty e - mail: mp_11jg@interia.pl

 

Z poważaniem Monika Sołek - dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 11