kliknij i otwórz: Miejskie Przedszkole Nr 11 im. 'Krasnala Hałabały w Jeleniej Górze'


Statystyki

A A A

Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu - jest to metoda której celem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci, służy do aktywizowania rozwoju funkcji psychomotorycznych i ich integracji oraz korygowania zaburzeń tego rozwoju, co stwarza warunki prawidłowego procesu uczenia się. Ma ona na celu wspieranie rozwoju dziecka poprzez rehabilitacje psychomotoryczną i edukacje z zastosowaniem polisensorycznego uczenia się. Stosuje się ją w przedszkolach i w edukacji wczesnoszkolnej. W Polsce jako pierwsza rozpowszechniła ją Marta Bogdanowicz.

 

Cele MDS:

- wspomaganie rozwoju (optymalizacja rozwoju, profilaktyka)
- diagnozowanie zaburzeń rozwoju (diagnoza)
- korekcja zaburzeń (wyrównywanie i terapia)

- wczesna edukacja (nauka rysowania, liter)


Zastosowanie MDS:

- przedszkola masowe, integracyjne, specjalne, włączające

- klasy I-III w szkole masowej, specjalnej

- ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z wadą słuchu

 

więcej informacji na: MDS zapraszamy