kliknij i otwórz: Miejskie Przedszkole Nr 11 im. 'Krasnala Hałabały w Jeleniej Górze'


Statystyki

A A A

KOMUNIKAT 25.03.2020

 

 

Komunikat o rozpoczynającym się dnia

30 marca 2020 r.

etapie rekrutacji potwierdzenia woli uczęszczania do

Miejskich Przedszkoli.

 Trwa tegoroczna rekrutacja do miejskich przedszkoli.

Podobnie jak w poprzednich latach większość działań w tym zakresie odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

Z uwagi na wyjątkowy czas zagrożenia epidemicznego w dalszym ciągu zaleca się aby rodzic lub prawny opiekun, odmiennie do lat poprzednich potwierdził wolę korzystania z wychowania przedszkolnego w formie elektronicznej.

Etap rekrutacji dotyczący publikacji list zakwalifikowanych i potwierdzenia woli rozpoczyna się 30 marca 2020 r.
o godzinie 8:00 i trwa do 06 kwietnia 2020 r. do godziny 13:00.

 

Oświadczenie, w którym rodzic potwierdza wolę korzystania z wychowania przedszkolnego
i jednocześnie deklaruje w jakim czasie dziecko będzie przebywać w placówce od 01 września 2020 r. należy przesłać drogą elektroniczną do placówki,
do której dziecko zostało zakwalifikowane, w nieprzekraczalnym terminie
do godziny 13:00 dnia 06 kwietnia 2020 r.

 

 

 

Brak potwierdzenia woli poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!!!

 

 

Wzór ww. oświadczenia dostępny jest na stronie naborowej - adres strony

www.jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl - w plikach do pobrania.